Col·legi Oficial, de Graduats i Enginyers Tècnic de Telecomunicació de Catalunya
Plaça d’en Ripoll, 9 baixos Tarragona (CATALUNYA) Telf.: 977 943405
Passarel·la de pagament

Mitjançant aquesta passarel·la WEB vostè podrà efectuar pagaments a COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA , simplement indicant el nom de la persona i el concepte (opcionals, però convenient) i l'import en euros.

Un cop acceptats aquestes dades, el sistema "passarà" el control a les pàgines de l' TPV Virtual de banc. El sistema de l ' BANC és el que li preguntarà pel nombre de targeta, caducitat, etc. El COL·LEGI no intervé per a res en aquesta transacció, per la qual cosa no té coneixement de cap dada de la targeta.

Si tot ha anat bé, el TPV us apareixerà una pàgina que vostè ha d'imprimir a manera de justificant de pagament. Un cop acabades les operacions amb el TPV , tornarà a les nostres pàgines on podrà seguir navegant o sortir definitivament.

Nombre intern de l'operació (data-hora)
200927124904
Persona o empresa que efectua el pago :
Concepte :
import:
No poseu punt per separar els milers.
Per separar decimals, (si n'hi ha, posi 2),
per pot utilitzar el punt o la coma. P.E. 1234,50